Synonymer.no

på streken

Meningsgruppe: 1

akkurat

aldeles

bokstavelig

bokstavrett

bokstavtro

detaljert

eksakt

fin

finmasket

forseggjort

glemme

granngivelig

gå for langt

gå over streken

hårfin

korrekt

matematisk

millimeter-

minutiøs

naturtro

nitid

noggran

nøyaktig

nøye

omhyggelig

ordentlig

ordrett

overstrykning

pertentlig

presis

punktlig

på en prikk

på håret

på millimeteren

på minuttet

på slaget

pålitelig

påpasselig

regelrett

rigorøs

riktig

skufffelse

sladd

slavisk

slå en strek over

strek i regningen

stringent

tro

uhell

utførlig

utslette

à point

Meningsgruppe: 2

grad
© Wild Wild Web 2012