Synonymer.no

på sin plass

Meningsgruppe: 1

adekvat

akseptabel

anstendig

anvendelig

begripelig

bekvem

beleilig

betimelig

brukbar

brukelig

comme il faut

dekkende

egnet

formålstjenlig

funksjonell

gagnlig

god

gunstig

heldig

hensiktsmessig

høvelig

kledelig

korrekt

lagom

likelig

lugom

lønt

medgjørlig

måtelig

nyttig

opportun

pass

passe

passelig

passende

praktisk

rasjonell

resonnabel

rett

rettferdig

riktig

rimelig

som seg hør og bør

sømmelig

tilstrekkelig

velegnet

velvalgt

verdig

verdt
© Wild Wild Web 2012