Synonymer.no

på millimeteren

Meningsgruppe: 1

akkurat

avpasset

bokstavelig

bokstavrett

bokstavtro

detaljert

eksakt

fin

finmasket

forseggjort

granngivelig

hårfin

korrekt

matematisk

millimeter-

minutiøs

naturtro

nitid

noggran

nøyaktig

nøye

omhyggelig

ordentlig

ordrett

pertentlig

presis

punktlig

på en prikk

på håret

på slaget

på streken

pålitelig

påpasselig

regelrett

rigorøs

riktig

slavisk

stringent

tro

utførlig

à point

Meningsgruppe: 2

aldeles
© Wild Wild Web 2012