Synonymer.no

på gjørs

Meningsgruppe: 1

beregne

beregnet

bevisst

forsettlig

gjøre med overlegg

gjøre på trass

gjørs på

med

med hensikt vilje

med vitende og vilje

overlagt

tilsiktet

veloverveid

villet
© Wild Wild Web 2012