Synonymer.no

på en prikk

Meningsgruppe: 1

akkurat

avpasset

bokstavelig

bokstavrett

bokstavtro

detaljert

distinkt

eksakt

fin

finmasket

forseggjort

granngivelig

holde ruten

hårfin

klar

konsis

korrekt

matematisk

millimeter-

minutiøs

naturtro

nitid

noggran

nøyaktig

nøye

omhyggelig

ordentlig

ordrett

pertentlig

presis

prikk

punkt

punktlig

på håret

på millimeteren

på minuttet

på slaget

på streken

pålitelig

påpasselig

regelrett

rigorøs

riktig

slavisk

stringent

tro

tydelig

utførlig

være presis

à point

Meningsgruppe: 2

aldeles
© Wild Wild Web 2012