Synonymer.no

overtre

Meningsgruppe: 1

basketak

batalje

bryte

disputt

dissens

divergens

feile

forbryte

forbryte seg

forbryte seg mot

forgape seg i

forse seg

forse seg mot

forse seg på

forspille

forsynde

forsynde seg

forsynde seg mot

friksjon

gnisning

gå til bake på

handle i strid med

i strid med

kamp

kiv

kjekl

kjevl

klammeri

knuffing

knute på tråden

kontrovers

krangel

krenke

meningsforskjell

misgjøre

misligholde

mot

munnhuggeri

oppgjør

ote

overskride

polemikk

prosess

rivning

sammenstøt

scene

sette seg ut over

skisma

skjenneri

skjærmyssel

splid

stirre seg blind på

strid

stridighet

støte an

svikte

synde

tvedrakt

tvist

uenighet

ufred

uoverensstemmelse


Andre relevante treff:

overtrekk

overtrene

overtrekke

overtreffe

lovovertreder

lovovertredelse

normovertredende
© Wild Wild Web 2012