Synonymer.no

overta

Meningsgruppe: 1

abdisere

anskaffe

anta

approbere

avta

avtagende

begynne i

bekjempe

beseire

besette

bestikke

bestille

besørge

betale

bifalle

diminuendo

dra omsorg for

erobre

erverve

foranstalte

forrette

godkjenne

greie

gro

gå anskaffelse av

gå inn i

gå til anskaffelse av

gå til innkjøp

gå til innkjøp av

gå til topps

handle

holde med

hoppe inn i

ikle seg

importere

innføre

innrømme

innta

investere i

istemme

kjøpe

kjøpslå

klare

klare brasene

løse

minkende

motta

ne

oppgående

oppstå

opptre

ordne med

orke

overgå

overskride

overvinne

passe

påta seg

rå seg til

røkte

samstemme i

samtykke i

sanksjonere

seire

sekundere

shoppe

skaffe seg

slutte seg til

stemme for

stige

stigende

strø sand på

stå for

større

sørge for

ta

ta hånd om

ta i besittelse

ta med storm

ta på seg

tilta

tilta seg

tiltakende

tiltre

toppe

tre

tre frem

tre inn i

tre tilbake

trekke det lengste strået

underskrive

utføre

utrette

vareta

vinne

vise

vokse

voksende

øke

økende

Meningsgruppe: 2

arve


Andre relevante treff:

overtak

overtale

overtallig

overtak

overtaket
© Wild Wild Web 2012