Synonymer.no

overordnet

Meningsgruppe: 1

anfører

ansvarlig

ansvarsfull

arbeidsgiver

bas

befal

bestyrer

betro

betro seg til

betrodd

boss

den som bestemmer

den som trekker i trådene

direktør

disponent

dronning

eier

erstatningspliktig

folkevalgt

foresatt

fortelle

forvalter

fyrste

gjøre kjent med

gubbe

herre

hersker

hjerne

hode

husbond

innvie i

kaptein

kommandant

konge

la forstå

leder

lekke opplysninger

lette sitt hjerte for

makthaver

meddele

mester

nøkkel-

overhode

planlegger

planleggersjef

president

prins

prinsipal

regent

sjef

skrifte for

skyldig

snakke ut med

suveren

tilstå

vite

åpenbare

åpne seg for

Meningsgruppe: 2

anfortro
© Wild Wild Web 2012