Synonymer.no

overholde

Meningsgruppe: 1

adlyde

akte

akte på

anerkjenne

avlese

avløse

belure

benytte

beskue

danse etter vedkommendes pipe

estimere

etterfølge

etterkomme

etterleve

følge

følge med

føye

gjøre som én blir fortalt

ha for øye

holde

holde seg etterrettelig

høre

høre etter

iaktta

la seg lede av

legge for dagen

lyde

lystre

lytte

oppfylle

opprettholde

parere

respektere

rette seg etter

ta seg ad notam

ta til etterretning

underkaste seg

underordne seg
© Wild Wild Web 2012