Synonymer.no

overhøyhet

Meningsgruppe: 1

besittelse

forrang

førsteplass

hegemoni

herredømme

herrevelde

herskerstilling

kommando

ledelse

makt

primat

regime

regimente

regjering

råderett

styre

supremati

suverenitet

tvangsmakt
© Wild Wild Web 2012