Synonymer.no

overflytte

Meningsgruppe: 1

bevege

buksere

fjerne

flytte

forbytte

forflytte

forhale

forlegge

forrykke

føre

girere

henlegge

hensette

kippe

lee

omplante

omplassere

overdra

overføre

praktisere

rangere

rokere

røre

transmittere

transplantere

transponere

transportere
© Wild Wild Web 2012