Synonymer.no

overføre

Meningsgruppe: 1

anvende

applisere

befordre

benytte

bruke

buksere

dirigere

flytte

forflytte

forhale

føre

girere

gjengi

henlegge

kringkaste

lee

omplante

omplassere

overdra

overflytte

overlevere

oversette

praktisere

rangere

realisere

rokere

sende

sette ut i livet

stråle

tekn. emittere

telegrafere

tilkaste fys

tillempe

tradere

transmittere

transplantere

transponere

transportere

virkeliggjøre

være på luften

Meningsgruppe: 2

billedlig
© Wild Wild Web 2012