Synonymer.no

overensstemmende

Meningsgruppe: 1

analog

analog med

av samme betydning

beslektet

bety

ekvivalent

ekvivalere

ensartet

ensformig

enslydende

erstatte

formlik

gjøre ut for

gå opp i opp med

harmonere med

harmonerende

harmoniske

homolog

i analogi med

i likevekt

i likhet med

i overensstemmelse med

i takt med

identisk

jamførbar

jamgod

konform

kongruent

korrelere

korrelerende

korrespondere med

korresponderende

kvitte for

lignende

lik

lik som

likeartet

likedannet

likeverdig

make til

motsvare

motsvarende

oppveie

parallell

parallelle

proporsjonal

på lignende vis

på samme måten

sammenfallende

samsvare

samsvarende

sidestilt

som ligner

stemme

stemme overens

svare til

symmetrisk

synonym

tilsvare

tilsvarende

ville si

Meningsgruppe: 2

brevveksle


Andre relevante treff:

uoverensstemmende

overensstemmende med

uoverensstemmende med sannheten
© Wild Wild Web 2012