Synonymer.no

overensstemmelse

Meningsgruppe: 1

adekvans

akkord

analog med

analogi

anklang

atterljom

avtale

balanse

begrep

beslektet med

bifall

brev

brevsamling

egalitet

ekko

empati

endrektighet

enhet

enighet

erkjennelse

etterklang

eufoni

fatning

fellesskap

forbindelse

forbrødring

forenlig med

forhold

forlik

formlikhet

fornemmelse

forståelse

gehør

gjenklang

gjennomslag

gjensidig forståelse

godvilje

harmoni

hjerte

hjertelag

i overensstemmelse med

i pakt med

i samsvar med

identitet

ifølge

innføling

innlevelse

jamvekt

kjærlighet

klang

konformitet

kongruens

kongruitet

konsekvens

konsensus

kontrakt

korrelasjon

korrespondanse

lignament

like vekt

likevekt

likhet

make

medfølelse

motsvarighet

mål

navn

nestekjærlighet

omfang

overenskomst

overensstemmende med

pakt

parallellisme

parallellitet

personalia

post

proporsjon

proporsjonalitet

resonans

respons

samforstand

samfølelse

samhold

samhørig med

samhørighet

samhøve

samspill

samsvar

samtykke

samvariasjon

sidestykke

solidaritet

symmetri

sympati

tilslutning

toleranse

vekselvirkning

vennskap

ømhet

Meningsgruppe: 2

vektskål


Andre relevante treff:

uoverensstemmelse

i overensstemmelse med
© Wild Wild Web 2012