Synonymer.no

overbringe

Meningsgruppe: 1

betale

Meningsgruppe: 2

advisere

anføre

angi

annonsere

avertere

avlegge

avsløre

befordre

begave med

bekjentgjøre

betenke med

betro

bevege

bevilge

bringe

bringe for en dag

bringe over seg

bringe på bane

by

dele ut

donere

drive

erklære

forebringe

forklare

forkynne

formidle

fortelle

forære

framby

frembringe

fremføre

fremkomme med

fremkomme med

fremlegge

fremsette

fremstille

føre

føre i marken

gi

gi beskjed om

gi bort

gi til beste

gjøre kjent

hente

informere

kunngjøre

la få

lansere

levere

lufte

meddele

medføre

melde

målbære

nedlegge

offentliggjøre

ofre

oppgi

opplyse

overdra

overlate

overlevere

overrekke

presentere

proklamere

proponere

pådra seg

rapportere

rapportere til

reise

rekke

sende

servere

si

skjenke

stikke til

stille

ta med

tilkjennegi

underrette om

utdele

uttale

uttrykke

varsle

vise

være underlagt

åpenbare

Meningsgruppe: 3

berette


Andre relevante treff:

overbringer
© Wild Wild Web 2012