Synonymer.no

overbevisning

Meningsgruppe: 1

anskuelse

antakelse

begrep

bekjennelse

besyv

betraktningsmåte

buddhisme

credo

dom

forestilling

formodning

forvissning

gudetro

holdning

ideologi

idé

innstilling

islam

kullsviertro

livssyn

mening

omdømme

opinion

oppfatning

påstand

religion

sinnelag

skjønn

standpunkt

stemning

syn

synsmåte

synspunkt

synsvinkel

tanke

taoisme

tenkemåte

tro

trosretning

vurdering

åsalære

Meningsgruppe: 2

bestemthet


Andre relevante treff:

ha en overbevisning om
© Wild Wild Web 2012