Synonymer.no

ordning

Meningsgruppe: 1

agrement

akkord

anordning

approach

arbeidsmåte

arrangement

avgjørelse

avstemning

avtale

bestemmelse

bygsel

certeparti

disposisjon

eksempel

ektepakt

engasjement

entreprise

fasong

foranstaltning

fordeling

forlik

form

formasjon

forskrift

fremgangsmåte

følge

geledd

gentlemen's agreement

gjennomsnitt

grunnregel

hele

helhet

hierarki

holdning

indeks

innordning

innretning

innstilling

justering

kanon

kategori

kjøpebrev

klassifikasjon

kompleks

kompromiss

konfigurasjon

konkordat

kontrakt

konvensjon

korrektiv

leieavtale

leiekontrakt

linje

lov

løfte

maner

melding

metode

modell

modus

modus vivendi

mål

målestokk

måte

mønster

nett

norm

oppsett

oppstilling

orden

organisme

overenskomst

oversikt

pakkeløsning

pakt

plan

planmessighet

plassering

praksis

presedens

prinsipp

prosedyre

prosess

ranking

regel

regulering

rekkefølge

rettesnor

salgsdokument

samling

sammenheng

seremoniell

sett

skjema

skriftlig avtale

sluttseddel

standard

strategi

struktur

system

taktikk

testament

tilnærmingsmåte

tilsagn

traktat

valg

vei

verk

vis

Meningsgruppe: 2

bygselbrev


Andre relevante treff:

anordning

nyordning

innordning

samordning

forordning

sideordning

underordning
© Wild Wild Web 2012