Synonymer.no

ordne med

Meningsgruppe: 1

bekymre seg

besørge

dra omsorg for

engste seg

foranstalte

forrette

forsyne

forsørge

greie

klare

overta

passe

pleie

påse

påta seg

røkte

se til med

skaffe

stå for

syte

sørge

sørge for

ta hånd om

ta seg av

ta seg tæring av

tilgodese

utføre

utrette

vareta

Meningsgruppe: 2

angre
© Wild Wild Web 2012