Synonymer.no

ordne

Meningsgruppe: 1

adaptere

adlyde

administrere

akklimatisere

akkomodere

anlegge

anrette

anstifte

anstille

applisere

aptere

arbeide på

arrangere

assimilere

avførende

avgjøre

avpasse

avrunde

avskaffe

avskjedige

avslutte

avsluttende

avstedkomme

avstå

avtale

avveie

avvende

avvikle

balansere

bane

bearbeide

befordre

beherske

bekoste

belage seg på

belegge

beramme

berede seg på

beriktige

besegle

beslutte

bestemme

bestride

bestyre

besørge

betale

bilegge

bli enige om

bli ferdig med

blø

bosette seg

bringe i havn

bringe i orden

bringe til ende

bringe til opphør

bringe ut av verden

bruke rødblyant

brygge på

bryte

båse

båsføre

bønnhøre

børste

bøte

dandere

danne

danne baktropp

danse etter vedkommendes pipe

dekke

dekretere

dele

disponere

drapere

drøfte

dyrke opp

ekspedere

eksportere

endelig

enes om

erlegge

erstatte

evne

falle til fote

fastsette

fastslå

feie

fikse

fikse opp

finansiere

finne seg til rette

fire

fjelge

fjerne

fli

flikke

foranstalte

forbedre

forberede

forberede seg på

fordele

forme

fornye

forslå

forvalte

frelse

frembringe

fremme

frigjøre

frisere

frisette

fullbyrde

fullende

fullføre

få fra hånden

få i stand

få til

få unna

førebu

føye

føye seg

gi

gi etter

gi seg

gi ut

gjengjelde

gjennomføre

gjøre en ende på

gjøre ferdig

gjøre i stand

gjøre opp

gjøre seg klar til

gjøre slutt på

gni

godtgjøre

gre

greie

grunnlegge

gruppere

gå over

ha for skikk

ha i sin hule hånd

ha ledelsen av

ha skikk

heve

holde

holde skadesløs

honorere

hyfse

håndtere

høre

igangsette

inndele

innfri

innløse

innordne

innordne seg

innrette

innrette seg

innstifte

innstille

innstille seg på

inspirere

iscenesette

iverksette

jenke

jenke seg

jevne

justere

kamme

kaste

katalogisere

kjemme

klare

klare brasene

klarere

klassifisere

klippe en hæl og kutte en tå

komme overens om

komme sist

koordinere

krone

krølle

kunne

kvitte

lage

lage seg til å

lappe

lede

legge ned sluttsteinen

legge siste hånd på

legge til rette

legge under plogen

legge ut

lempe

lempe seg

leve seg inn

likvidere

lime

lønne

løse

make

makte

mekke

mestre

modifisere

montere

mores

måte

nedlegge

normalisere

normere

oppføre

oppheve

opphøre

oppløse

oppnå

organisere

overhale

planere

planlegge

plassere

pleie

praktisere

preparere

presisere

punge ut

pusse

pusse opp

pynte

påskjønne

rangere

re

redigere

registrere

regulere

regulerende

rehabilitere

rense

reparere

resignere

restaurere

restriktiv

rette

rette inn

rette opp

rette seg

rettferdiggjøre

retusjere]

rubrisere

runde av

ruste

rydde

rydde bort

saldere

samordne

sanere

segmentere

selge

sende

sette

sette i skikk

sette i gang

sette i stand

sette i system

sikte

siste

skaffe

skalte og valte med

skape

skifte ut

skille

skipe

skipe ut

skrøfte

skuffe

skvære opp

skyfle

slutte

sope

sortere

sortere under

spandere

spytte i bøssa

stable på bena

standardisere

stanse

stelle

stelle til

stille

stipulere

stoppe

strø

styre

støvsuge

svare

systematisere

sørge for

takle

tilendebringe

tillempe

tilpasse

tilpasse seg

tilrettelegge

tilvenne

tjone

tømme

tørke

tørre

underordne seg

utbedre

utbetale

utrede

utruste

vaske

vedlikeholde

vedta

volde

være mann for

være samrådde om

vøle

yte

åpne

Meningsgruppe: 2

beregne


Andre relevante treff:

ordnet

tordne

ordnede

uordnet

anordne

ordne seg

ordne med

tordnende

samordne

innordne

forordne

overordnet

innordne seg

underordne

underordnet

underordne seg

innrette seg ordne seg
© Wild Wild Web 2012