Synonymer.no

ordinere

Meningsgruppe: 1

inaugurere

prestevie

velsigne

vie

Meningsgruppe: 2

anbefale

anordne

anvise

avgjøre

befale

beordre

beramme

beslutte

bestemme

bestille

by

dekretere

destinere

determinere

diktere

fastsette

foreskrive

foreslå

forføye

forlange

forordne

forårsake

gi

gi ordre om

hellige

herske

innskjerpe

innstille

innvie

kommandere

konsekrere

kreve

lovfeste

ofre

oppmuntre til

predestinere

påby

pålegge

regjere

reglementere

rekommandere

rekvirere

resolvere

råde

sende

sette av

stipulere

tilegne

tilplikte

tilrå

tilskynde

utvelge

vigsle

øremerke

Meningsgruppe: 3

forene


Andre relevante treff:

sordinere

koordinere
© Wild Wild Web 2012