Synonymer.no

orde

Meningsgruppe: 1

anføre

anmerke

antyde

bemerke

erklære

forklare

fremføre

fremsi

gi beskjed om

innskyte

meddele

melde

mæle

nevne

opplyse

orde frempå

si

tilkjennegi

utbryte

uttrykke


Andre relevante treff:

orden

jorde

borde

vorde

horde

torden

vorden

morder

ordelag

fordel

sordes

uorden

fordelt

forderv

gjorde

fordele

bordell

skorde

fordekt

vordende

jordebok

jordeple

ordentlig

i orden

jordeliv

forderve

fordervet

fordeling

jordeferd

morderisk

morderlig

ordenssans

ordensbror

bordereau

jorderike

fordektig

tordensky

tordenbyge

uordentlig

ordensbånd

tordentale

jordelivet

fordervelse

ufordervet

ordensridder

fordelaktig

ordensregler

akkordere

fordervelig

orde frempå

rangorden

ordenssøster

fordervethet

dagsorden

slagorden

bordet fanger

forfordele

akkordering

ufordelaktig

med fordel

særfordel

på jordet

orde frempå om

ha fordel av

overordentlig

fordeling av noe

over bordet

massemorder

selvmordersk

frata ordet

gå i orden

lage uorden

selvmorderisk

kortfordeling

dra fordel av

under bordet

i sin vorden

til fordel for

følge orden

rollefordeling

overantvorde

være i orden

dagsordensettende

gå fra borde

bringe i orden

på dagsordenen

som en tordensky

bringe i uorden

helt på jordet

sunket i jorden

ta en på ordet

ikke skre ordene

ligge på bordet

falle til jorden

sette på bordet

gå under jorden

jevne med jorden

person fra Norden

på første ordet

følge til jorden

være til fordel for

stå på dagsorden

i størrelsesorden

som sunket i jorden

har utstyret i orden

stampe opp av jorden

med beina på jorden

nevne i tur og orden

det å ha ordet i sin makt

falle død til jorden

gi penger under bordet

uttale seg til fordel for

som slår alle rekorder

med begge ben på jorden

legge kortene på bordet

ta vedkommende på ordet

før man visste ordet av det

som hører til dagens orden
© Wild Wild Web 2012