Synonymer.no

ord for ord

Meningsgruppe: 1

akkurat

bokstavelig

nøyaktig

ord til annet

ordrett

verbal

verbatim
© Wild Wild Web 2012