Synonymer.no

oppvartning

Meningsgruppe: 1

befordring

besørgelse

betjening

distribusjon

ekspedisjon

klarering

ombringelse

spedisjon

utlevering

Meningsgruppe: 2

bevertning

diett

ernæring

forpleining

fortæring

kost

kosthold

mat

matstell

pensjon

pleie

proviantering

traktement

underhold

Meningsgruppe: 3

behandlingsmåte

botemiddel

kur

Meningsgruppe: 4

behandle

fri til

gjøre kur til

gjøre sine hoser grønne hos

hanebein

hyllest

ta i kur


Andre relevante treff:

gjøre sin oppvartning
© Wild Wild Web 2012