Synonymer.no

oppsving

Meningsgruppe: 1

alluvio

ameliorasjon

amendement

auke

bedring

blomstring

bot

crescendo

ekspansjon

eksplosjon

emendasjon

fall

flor

forandring til

forandring til det bedre

forandring til det bedre

forbedring

foredling

forfremmelse

forhøyelse

formering

forskjønnelse

fremgang

fremskritt

fremsteg

gode tider

gror

hausse

hell

høykonjunktur

intensivering

karriere

korrigering

lindring

lykke

medgang

nyvinning

omslag

oppgang

oppskalering

opptrapping

progresjon

påslag

reform

resultat

retting

retusjering

stigning

styrking

suksess

tillegg

tilvekst

trivsel

utbedring

utvidelse

utvikling

vekst

velgående

vind i seilene

vokster

økning

Meningsgruppe: 2

boom
© Wild Wild Web 2012