Synonymer.no

oppsummere

Meningsgruppe: 1

evaluere

konkludere

summere

Meningsgruppe: 2

addere

enumerere

legge sammen

liste

liste opp

nevne i tur og orden

oppregne

ramse opp

regne opp

telle

telle opp

Meningsgruppe: 3

abstrahere

ekstrahere

gjengi

konsentrere

referere

rekapitulere

resymere

samle

sammenfatte

sammentrenge

Meningsgruppe: 4

gjelde

rangere

være verd

Meningsgruppe: 5

inkludere

omfatte
© Wild Wild Web 2012