Synonymer.no

oppstykking

Meningsgruppe: 1

avgrensing

desentralisering

differensiering

distribusjon

divisjon

fordeling

fraksjonering

inndeling

løsrivelse

separasjon

skill

skille

sondring

spalting

utdeling

utporsjonering

utskilling

Meningsgruppe: 2

deling

Meningsgruppe: 3

fragmentering

oppflising
© Wild Wild Web 2012