Synonymer.no

opprinnelig

Meningsgruppe: 1

aparte

autentisk

avgjørende

bakenforliggende

barbarisk

besynderlig

billig

bokstavelig

desidert

drastisk

dypest sett

dårlig

edel

egen

egentlig

ekte

ektefødt

enkel

enske

erke-

erkeekte

essensiell

faktisk

fullblods

først

gemen

genuin

god

grov

hel

hovedsakelig

hundre prosent

hverdagslig

innerste

innledningsvis

lav

lavtstående

legitim

lurvete

lødig

naken

naturlig

nederdrektig

oppriktig

ordentlig

original

platt

plump

primitiv

primær

pur

realistisk

reell

rein

reinspikka

ren

riktig

ringe

rotekte

sann

simpel

tarvelig

til å begynne med

ublandet

udannet

uforbeholden

uforblommet

uforfalsket

ultimat

usivilisert

uskrømtet

usminket

utilhyllet

utilslørt

utpreget

uutviklet

vaskeekte

vesentlig

vill

virkelig

vulgær

åpen

ærlig

Meningsgruppe: 2

bare blåbær

Meningsgruppe: 3

naturgitt

normal


Andre relevante treff:

uopprinnelig
© Wild Wild Web 2012