Synonymer.no

opprettholde

Meningsgruppe: 1

beholde

berge

beskytte

bevare

brødfø

ernære

fastholde

fe

forskåne

forsvare

forsørge

gardere

hegne

hevde

holde

holde gående

holde i gang

holde i hevd

holde med makt

holde ved lag

holde ved like

håndheve

iaktta

nære

reparere

skjerme

underholde

utøve

vedlikeholde

verge

verne

verne om

vokte

Meningsgruppe: 2

bevare meg vel
© Wild Wild Web 2012