Synonymer.no

oppmann

Meningsgruppe: 1

agent

ambassadør

befullmektiget

brobygger

chargé

chargé d'affaires

delegert

deputert

diplomat

dommer

folkevalgt

forhandler

forliksmann

forsvarer

fredsstifter

fullmektig

gesandt

guvernør

ireniker

kommisjonær

kommissær

konsul

mandatar

mekler

meklingsmann

mellommann

målsmann

ombud

parlamentær

reisende

representant

selger

sendemann

stattholder

stedfortreder

stortingsmann

stråmann

styremedlem

talerør

talsmann

tillitsmann

tilsynsmann

utsending

visekonge

voldgiftsmann

vår mann
© Wild Wild Web 2012