Synonymer.no

opplysning

Meningsgruppe: 1

adlyde

advis

allmenndannelse

anmeldelse

anmerkning

annonse

antyde

antydning

anvisning

bagatell

begrep

begrunnelse

bekjentgjørelse

beskjed

bilde

brev

bud

budskap

bulle

bulletin

data

deklarasjon

dekret

depesje

diegese

edikt

eksegese

ekspertise

eksplanasjon

empiri

erfaring

erkjennelse

erklæring

etterretning

fagkunnskap

ferdighet

figur

fingerpek

forklaring

fortelling

fortolkning

fotnote

fremstilling

gi et vink om

greie

hale

henvisning

hint

hypotese

illustrasjon

indikasjon

info

informasjon

innberetning

innblikk

innsikt

instruks

interpretasjon

irade

kjennskap

kommentar

kommuniké

kunnen

kunngjøring

kunnskap

kyndighet

kynne

lysing

lærdom

løsning

manifest

meddelelse

melding

memorandum

merke

merknader

motivering

notat

note

noteapparat

notifikasjon

notis

nyhet

offentliggjørelse

oplæring

oppgave

oppklaring

opprop

orientering

peiling

proklama

proklamasjon

promulgasjon

rapport

rede

redegjørelse

referanse

rundskriv

råd

sakkunnskap

sannsagn

signal

sirkulære

spurlag

svar

ta til etterretning

tegn

telegram

tidende

tipp

tips

tolkning

tyding

tydning

underretning

unnskyldning

utgreiing

utleggelse

utlegning

utredning

varsel

veiledning

vink

viten

vitneprov

Meningsgruppe: 2

avertissement


Andre relevante treff:

opplysninger

lekke opplysninger
© Wild Wild Web 2012