Synonymer.no

opplyse om

Meningsgruppe: 1

anføre

angi

anslå

antyde

anvise

betegne

gi beskjed om

indikere

markere

nevne

peke på

si

vise
© Wild Wild Web 2012