Synonymer.no

opplyse

Meningsgruppe: 1

advare

advisere

alarmere

anføre

angi

anmelde

anmerke

annonsere

anvise

avertere

avgi vitnesbyrd

bebude

bekjenne

bekjentgjøre

belære

bemerke

betro

bli fortrolig med

bli kjent

bli kjent med

bringe til ens kunnskap

cirka-

deklarere

dirigere

erklære

forelese

forklare

forkynne

fortelle

fremføre

fremsi

gi beskjed

gi beskjed om

gi beskjed om

gi melding om

gjøre kjent

gjøre seg bemerket

henge bjella på katten

hjelpe

hjemlig

hjemme

hjemmevant

husvarm

informere

informere om

innskyte

instruere

jo

kalle

kanalisere

kaste lys over

klarlegge

komme innpå

komme ut av skapet

kringkaste

kunngjøre

lede

lyse

lære

lære å kjenne

manudusere

meddele

melde

mæle

nevne

notifisere

offentliggjøre

oppdra

oppgi

orde

orientere

overbringe

perfeksjonere

proklamere

publisere

på hjemmebane

påminne

replisere

rettlede

rettleie

rykke inn

råde

sette inn i

si

si fra

si ifra

si sannheten

skole

skolere

skremme

slå opp

slå alarm

som kjent

stå fram

supervisere

ta bladet fra munnen

tilføye

tilkjennegi

tillyse

tinglyse

tipse

trene opp

underrette

underrette om

underrettet

undervise

utbasunere

utbryte

utdanne

utlyse

uttale

uttrykke

varsku

varsle

veilede

veiledende

vinne berømmelse

vitne

à jour med

åpenbare

Meningsgruppe: 2

anskueliggjøre


Andre relevante treff:

opplysende

opplyse om
© Wild Wild Web 2012