Synonymer.no

oppløsning

Meningsgruppe: 1

anarki

atterbud

augiasstall

avbrudd

avbud

avgrunn

avrunding

avskjed

avslutning

avvisning

babel

bad

bane

bringe til opphør

desorganisasjon

dommedags-

død

ende

endelikt

endelse

endepunkt

fall

fallitt

ferdig

finale

floke

forbi

forderv

fordervelse

forfall

forhindring

forlis

forvirring

gå i oppløsning

havari

kaos

katastrofe

klabb og babb

kludder

kolloid

krakk

kroken på døra

lake

løsning

nederlag

nedfall

nei

opphevelse

opphold

opphør

oppløse

over

pause

punktum

rot

ruin

røre

sammenbrudd

skipbrudd

slutt

solusjon

stans

stanse

stopp

stopper

surr

teppefall

tilintetgjørelse

tinktur

ugreie

ugrein

ulage

ulykke

ulykkes-

undergang

undergangs-

uorden

ustand

ustell

ute

utgang

utløp

utslettelse

virvar

ødeleggelse

Meningsgruppe: 2

beskadigelse


Andre relevante treff:

gå i oppløsning
© Wild Wild Web 2012