Synonymer.no

oppløse

Meningsgruppe: 1

abrogere

analysere

angripe

annullere

atskille

avbryte

avgjøre

avgrense

avlyse

avrunde

avsette

avskaffe

avskjedige

avslutte

avsluttende

avstå

avvende

avvikle

bad

balansere

befri

berøve

besegle

betale

bli ferdig med

bløye

bolke

bre

bringe i havn

bringe til ende

bringe til opphør

briste

bryte

bryte ned

bråne

danne baktropp

dekomponere

dele

differensiere

disintegrere

diskriminere

dissosiere

eliminere

endelig

erklære død og maktesløs

etse

fjerne

fordele

fordrive

forsvinne

fortære

fortæres

forvitre

fraksjonere

frata

fullbyrde

fullende

få fra hånden

få unna

gi avskjed

gi løpepass

gi sparken

gjøre en ende på

gjøre ferdig

gjøre forbi

gjøre om

gjøre opp

gjøre slutt

gjøre slutt på

gjøre ugjort

gå i oppløsning

heise

heve

hive

hjemsende

hjøre ugjort

holde ut fra hverandre

inndra

isolere

klare

kløyve

knuse

kolloid

komme sist

krone

lake

legge ned sluttsteinen

legge siste hånd på

likvidere

løfte

løse

løsning

løsrive

mortifisere

nedlegge

nulle

nulle ut

omgjøre

omstøte

oppheve

opphøre

oppløses

ordne

preskribere

pulverisere

reise

rive opp

runde av

råtne

saldere

segregere

selge

separere

sette ut av funksjon

sette ut av kraft

sette ut funksjon

si opp

sindre

siste

skille

skille seg fra

skille seg ved

skille ut

skille ved

skjelne

slette

slutte

slå tilbake

smelte

smuldre

solusjon

sondre

sortere

spalte

sparke

splitte

spre

sprenge

sprenge ut

sprenges

stanse

stenke

stryke

suspendere

søndre

tilbakekalle

tilendebringe

tine

tinktur

tuppe

underkjenne

utelukke

utvide

Meningsgruppe: 2

anfalle


Andre relevante treff:

oppløses
© Wild Wild Web 2012