Synonymer.no

oppklare

Meningsgruppe: 1

angi

avdekke

avduke

avsløre

avsløre seg

avslørende

betegnende

blotte

blottlegge

blottstille

brette ut

bringe for en dag

bunn

demaskere

ende

forråde

forsnakke seg

gjennomskue

grundig

grunn

gå til bunns i

hyper-

karakteristisk

komme til bunns i

legge for dagen

minimum

opplysende

påvise

rulle opp

røpe

se fordype seg i

se til bunns i

skildre

talende

til bunns

typisk

underlag

utlevere

utvikle

vise

vise sitt sanne ansikt

åpen

åpenbare

Meningsgruppe: 2

avklare

Meningsgruppe: 3

betale

forklare

skaffe

utrede

yte

Meningsgruppe: 4

bringe rede i

kaste lys over

klare

rense
© Wild Wild Web 2012