Synonymer.no

oppheve

Meningsgruppe: 1

abrogere

absentere

amputere

annullere

avblåse

avbrutt

avbryte

avlyse

avsette

avskaffe

avskjedige

avskjære

avslutte

avsondre

avstå

avvikle

bannlyse

betale

bortvise

bre

bryte

bryte ned

dekomponere

detronisere

eliminere

erklære død og maktesløs

eskamotere

evakuere

fjerne

fjerne seg

fjerne seg fra

flytte

foreldet

forføye seg bort

forkaste

forlate

forstyrre

forsvinne

fortrekke

fortæres

forvise

forvitre

fragmentarisk

gi

gi avbud

gjøre forbi

gjøre om

gjøre opp

gjøre slutt

gjøre slutt på

gjøre ugjort

gå i oppløsning

gå sin vei

gå vekk

heise

heve

hive

hjøre ugjort

inndra

innstille

jevne

kalle hjem

kansellere

kassere

likvidere

løfte

maskere

miskjenne

mortifisere

nulle

nulle ut

omgjøre

omstøte

oppgi

opphøre

oppløse

oppløses

oppstykket

ordne

preskribere

preskribert

radere ut

rappellere

reise

relegere

retirere

ro i land

rydde bort

råtne

selge

sette ut av funksjon

sette ut av kraft

sette ut funksjon

skrinlegge

slette

slutte

smelte

smuldre

stanse

stikke av

stryke

stryke ut

suspendere

ta bort

ta vekk

tilbakekalle

trekke seg tilbake

trekke tilbake

underkjenne

utelukke

utrydde

utslette

utvise

Meningsgruppe: 2

avverge


Andre relevante treff:

opphevelse

opphevelser

gjøre opphevelser

gjøre opphevelser mot
© Wild Wild Web 2012