Synonymer.no

oppgi

Meningsgruppe: 1

abandonere

abdisere

ad acta

advisere

annonsere

ansette

anslå

apostat

avgå

avholde seg fra

avmagres

avmåle

avmønstre

avskrive

avstå

avstå fra

avta

bedding

bedømme

begi

bekjentgjøre

beregne

berettige til

bli slått

borte

bryte opp fra

bøye

demisjonere

dimensjonere

disponere

dreie

droppe

dumpe

dy seg

erklære

estimere

evakuere

finne seg i

flytte ut av

forkaste

forkynne

forlate

forræder

forsage

forskåne

fortelle

forutberegne

frabe seg

frafalle

frafallen

fraflytte

frasi seg

fratre

fravike

frita

gi

gi avkall på

gi beskjed om

gi lov

gi melding om

gi på båten

gi slipp på

gi tapt

gjøre et overslag

gjøre kjent

glemme

gå av

gå i baret

gå bort fra

gå fløyten

gå fra borde

gå skuddfri

gå tapt

informere om

innrømme

innstille

kalkulere

kapitulere

klare

kremte

kunngjøre

kutte ut

kvantifisere

kvitte seg med

la bli

la falle

la fare

la få

la slippe

la være

late

legge av

legge bort

legge på hylla

lide nederlag

ligge under

likvidere

løse

meddele

melde

melde fra om

motta

måle

møte sin overmann

nedlegge

nekte seg

nevne

offentliggjøre

opplyse

overdra

overlate

overløper

overveie

planlegge

proklamere

redusere

regne med

regne ut

renegat

renonsere

renonsere på

resignere

rømme

rømme seg

si farvel til

si fra om

si nei til

sjenere

skalle av

skrinlegge

sky

skyte en hvit pinn etter

slipp

slippe

slippe fra

slippe inn

slippe løs

slutte

slå hånden av

spare

spå om

svike

svikte

sykne hen

ta

ta av

ta avskjed

ta i betraktning

ta sin hatt og gå

taime

takke av

tallfeste

tape seg

tapende

tapt

tenke etter

tilkjennegi

tillate

time

tolerere

trekke seg ut av

trekke seg tilbake

trekke seg ut av

tåle

tømme

underlegen

unne

unngå

utregne

venne seg av med

vike

vike sete

vike tilbake for

vurdere

Meningsgruppe: 2

anse som tapt


Andre relevante treff:

oppgitt

oppgivelse

oppgitthet

oppgi evret

oppgi ånden

oppgi håpet

selvoppgivelse
© Wild Wild Web 2012