Synonymer.no

oppfattelse

Meningsgruppe: 1

anskuelse

Meningsgruppe: 2

begavelse

begrep

begripelse

dømmekraft

erfaring

erkjennelse

evner

fatteevne

fornemmelse

fornuft

forstand

forståelse

gnosis

greie

grep

hjerne

hode

ingenium

innsikt

intellekt

intelligens

klokskap

kløkt

kunnskap

livsoppfatning

nemme

omdømme

omløp

oppfatning

peiling

persepsjon

sans

skjønn

tankevirksomhet

tenkeevne

verdensanskuelse

verdensbilde

vett

visdom

viten

ånd

åndsevner

Meningsgruppe: 3

abstraksjonsevne

kombinasjonsevne

oppfatningsevne
© Wild Wild Web 2012