Synonymer.no

oppfatte

Meningsgruppe: 1

ane

anerkjenne

annamme

begripe

betrakte

bli

bli klar over

demre for

erfare

erkjenne

fatte

finne

fordøye

fornemme

forstå

få inn i hodet

føle

følge

gjennomskue

høre

innrømme

innse

kapere

kjenne

legge sammen to og to

lære

merke

nemme

persipere

regne ut

røyne

sanne

sanse

sanse seg

se

sette seg inn i

skjelne

skjønne

slutte

smake

spore

ta inn

tenke seg til

utlede

vite

være

være med

Meningsgruppe: 2

bese

Meningsgruppe: 3

akte

bedømme

holde

regne

vurdere


Andre relevante treff:

oppfattelse

misoppfatte

oppfatte det som

ikke bli oppfattet
© Wild Wild Web 2012