Synonymer.no

oppføre seg

Meningsgruppe: 1

arte seg

bli oppført

bære seg at

falle ut

fare frem

forholde seg

forløpe

forme

forme seg

fortone seg

fremføre

føre seg

geberde seg

gi

gå frem

handle

ligge an

opptre

skikke seg

spille

stille seg

ta i vei

te seg

utfolde seg

utvikle seg

vokse frem til å bli

være

Meningsgruppe: 2

avsette
© Wild Wild Web 2012