Synonymer.no

oppdrive

Meningsgruppe: 1

annamme

anskaffe

anta

anta form

arve

bekomme

bestille

bli gift med

bli rammet av

bli til del

bli utsatt for

bli ved

erholde

erverve

finne

forsyne

forverve

få fatt i

få tak i

hale i land

hjemføre

hoste opp

høste

høste inn

innhente

innkassere

levere

lå fatt i

motta

oppebære

oppnå

oppta

organisere

orge

pådra seg

reise

rekruttere

riste ut av ermet

sikre

skaffe

skaffe seg

stampe opp av jorden

stille

sørge for

ta hjem

tilveiebringe

tjene

utrede

utvirke

verve

vinne
© Wild Wild Web 2012