Synonymer.no

oppdele

Meningsgruppe: 1

avgrense

dele

desentralisere

differensiere

distribuere

dividere

fordele

fraksjonere

inndele

kløyve

løsrive

porsjonere ut

separere

skille

skjelne

sondre

spalte

splitte

spre

stykke opp

stykke ut

tildele

tilmåle

utdele

utlodde
© Wild Wild Web 2012