Synonymer.no

operasjon

Meningsgruppe: 1

affære

aksjon

akt

aktivitet

arbeid

arbeide

begjær

beskjeftigelse

bestilling

bevegelse

brunst

diversjon

dont

drift

dåd

emploi

erfaring

eros

evne

evolusjon

fart

ferdighet

foretagende

foretak

forflytting

forretning

frakt

fremgangsmåte

funksjon

gang

geskjeft

gjerning

gjøremål

grep

handling

håndgrep

håndverk

inngrep

jobb

jogging

kjøp

knep

kraft

løping

manipulasjon

manøver

manøvrering

mosjon

omplassering

omrokkering

omstrukturering

oppgave

praksis

produksjon

reise

rørelse

rørsle

samferdsel

skjelv

skritt

svingning

syssel

trafikk

transaksjon

travelhet

triksing

trim

troppeforflytning

verk

verv

vibrasjon

vind

virke

virksomhet

yrke

øvelse

Meningsgruppe: 2

action


Andre relevante treff:

operasjons-

kooperasjon

operasjonskniv

snuoperasjon

operasjonsbasis

regneoperasjon

bergingsoperasjon

redningsoperasjon
© Wild Wild Web 2012