Synonymer.no

omtanke

Meningsgruppe: 1

akkuratesse

akribi

akte

aktelse

aktpågivenhet

angående

ans

argusblikk

argusøyne

begjærlighet

bekymre

beregning

beskyttelse

betenke

betenkning

betraktning

blikk

bondevett

bonsens

bry

common

common sense

deliberasjon

drøfting

dyktighet

dømmekraft

egard

engasjement

erfaring

erkjennelse

ettertanke

fatteevne

finfølelse

flid

folkevett

fornuft

forsett

forsettlig

forsorg

forstand

forståelse

forsyn

forvaring

fundering

galanteri

helbredelse

henblikk

hensikt

hensyn

hensynsfullhet

hensyntagen

hjelp

hva angår

høflighet

innsikt

intelligens

interesse

iver

kjærlighet

klokhet

klokskap

kløkt

kunnskap

kyndighet

logos

med hensyn til

med overlegg

med tanke på

med vitende og vilje

meditasjon

måtehold

nestekjærlighet

når det gjelder

om

omdømme

omhu

omløp

omsorg

omsyn

oppmerksomhet

oppsyn

opptatthet

overlegg

overveie

overveielse

pass

pietet

plan

pleie

på tale om

ratio

refleksjon

regne

resong

respekt

ro

sans

sindighet

skarpsindighet

skjønn

skånsomhet

smak

spekulasjon

stell

sunn sans

sut

syn

synsmåte

ta hensyn til

ta seg av noen

ta under overveielse

takt

tanke

tilsyn

varetekt

vedlikehold

vedrørende

velvilje

vennlighet

vett

vilje

visdom

viten

vurdering

øre

øye

Meningsgruppe: 2

ettersyn
© Wild Wild Web 2012