Synonymer.no

omstilling

Meningsgruppe: 1

andre boller

avveksling

brigde

bytte

changement

en annen dans

endring

epokeskifte

forandring

forbedring

forskjell

forvandling

hamskifte

kommutasjon

kuvending

metamorfose

metatese

modifikasjon

modifisering

mutasjon

nyordning

ombytte

ombytting

omdanning

omkalfatring

omkastning

omlegging

omskifte

omskiftelse

omslag

omveksling

omveltning

overgang

paradigmeskifte

permutasjon

reaksjon

reform

regulering

reorganiserings

rettelse

revolusjon

rokade

skifte

snunad

snuoperasjon

transformasjon

transposisjon

variasjon

veksling

vending

Meningsgruppe: 2

beskjæring
© Wild Wild Web 2012