Synonymer.no

omsorg

Meningsgruppe: 1

akkuratesse

akribi

aktpågivenhet

aktsomhet

apropos

arbeid

asylrett

begjærlighet

behandling

bekymring

beleilig

besiktigelse

beskyttelse

beslaglegge

bestyr

besørge

betraktning

bolverk

defilé

diplomati

dra omsorg for

engasjement

ettersyn

fengsel

fjellovergang

flid

forpleining

forsiktighet

forsorg

forsvar

forsyn

fortjent

fortom

forvaring

frelse

fôring

gi

gjennomsyn

ha tilsyn med

hegn

helbredelse

hensyn

hjelp

husholdning

høvelig

høyere makter

immunitet

inspeksjon

interesse

iver

jammer

kjærlighet

kontroll

kontrollere

lagom

lemfeldighet

lempe

ly

melde pass

mønstring

nennsomhet

nestekjærlighet

omhu

omsyn

omtanke

oppmerksomhet

oppsikt

oppsyn

opptatthet

overhaling

pass

passe

patronasje

patronat

pleie

proteksjon

prøve

puss

revisjon

røkt

sans

sikkerhet

sjekk

skjebne

skjul

skjøtsel

skånsomhet

smak

som forskyldt

stell

sut

syn

sørge

ta i forvaring

ta seg av noen

til lags

til pass

tilsyn

trekke seg

understøttelse

undersøkelse

varetekt

varsomhet

vedlikehold

velvilje

vennlighet

verge

virksomhet

ægide

øre

øye

Meningsgruppe: 2

bevoktning


Andre relevante treff:

omsorgsfull

ha omsorg for

dra omsorg for
© Wild Wild Web 2012