Synonymer.no

omsonst

Meningsgruppe: 1

avmektig

bortkastet

død

for døve ører

forfengelig

forgjeves

fruktesløs

fyre for kråkene

fåfengt

gagnløs

hensiktsløs

håpløs

ineffektiv

nytteløs

overflødig

perler for svin

resultatløs

som ikke gir brød

som å snakke til veggen

sovende

spilt

til fånyttes

til ingen nytte

ubrukelig

ulønnsom

unyttig

unødig

unødvendig

virkningsløs

Meningsgruppe: 2

franko
© Wild Wild Web 2012