Synonymer.no

område

Meningsgruppe: 1

alt

ansats

arbeidsfelt

areal

art

avdeling

avkroks

avsnitt

bane

begrensning

beit

belegg

belte

bestilling

bispedømme

bolig

bransje

bredde

del

dimensjon

disiplin

distanse

distrikt

distrikts-

domene

domensjon

drøy

egn

ekre

ekstensjon

enemerker

eng

erverv

etappe

fag

fastland

felt

flate

flateinnhold

format

full

fylke

fyrstedømme

gebet

genre

grad

grein

gren

grunn

grønnsvær

ha følehornene ute

herred

himmelstrøk

hjørne

hold

horisont

håndtering

innhold

jord

jorde

jordvidde

kaliber

kant

kapasitet

keiserrike

kjørefelt

kjørefil

klo

klode

kommune

kongedømme

kosmos

krans

krets

kvarter

kvist

kyst

lag

land

landområde

landsdel

landskap

lei

lende

lengde

linje

lokalitet

luftlag

lydrike

maner

mark

metier

miljø

motti

mål

nasjon

nomos

næring

omfang

omgivelser

plass

profesjon

proporsjon

provins

provinsen

på en kant

på kanten

region

regional

register

rekkevidde

reservat

ressort

retning

revir

rike

ring

risle

ruv

røfte

se hvor landet ligger

sektor

sfære

side

sirkel

sjanger

skala

skueplass

sogn

sondere terrenget

sone

spenn

spennvidde

spesialitet

stat

sted

stift

stikke ut en føler

stil

strekning

strøk

studium

stykke

størrelse

sveig

synskrets

teig

terreng

territorium

topografi

trade

trakt

utbredelse

utmål

utstrekning

vald

vang

veilengde

veistykke

verden

verdensdel

vidde

virkefelt

voll

volum

yrke

åker

Meningsgruppe: 2

bakke


Andre relevante treff:

havområde

landområde

skogområde

boligområde

mandatområde

arbeidsområde

politisk område

distriktsområde

interesseområde

internett-område

landområde omgitt av vann

forvaltningsområde

erogent katastrofeområde

uutforsket land eller område
© Wild Wild Web 2012