Synonymer.no

omhyggelig

Meningsgruppe: 1

akkurat

aktpågivende

aldeles

alvorlig

avpasset

betenksom

bokstavelig

bokstavrett

bokstavtro

derten

detaljert

diskré

dyptgående

eksakt

ettertenksom

ettertrykkelig

fast

fin

fin på det

finmasket

finspist

formalistisk

fornuftig

forseggjort

forsiktig

forsvarlig

fullstendig

fullt og fast

fyldig

gelinde

gjennomført

gjennomgripende

gjennomgående

god

granngivelig

grundig

hel

hårfin

i dybden

i terrenget

inngående

inntrengende

intim

korrekt

kraftig

lemfeldig

lempelig

matematisk

med et øye på hver finger

med fin hånd

med lav profil

med lys og lykte

metodisk

millimeter-

minutiøs

måteholden

naturtro

nennsom

nidkjær

nitid

noggran

nær

nøyaktig

nøye

nøysom

omfattende

omsorgsfull

omstendelig

omtenksom

oppmerksom

ordentlig

ordrett

passe på som en smed

pedantisk

perten

pertentlig

pertete

pillen

pirkete

pliktoppfyllende

presis

profesjonelt

punktlig

pyntelig

på en prikk

på håret

på millimeteren

på post

på slaget

på streken

på vakt

pålitelig

påpasselig

radikal

redelig

regelmessig

regelrett

renslig

rigorøs

riktig

samvittighetsfull

sirlig

skarp

skikkelig

skrupuløs

skånsom

slavisk

slikket

smålig

solid

som et råttent egg

som ligger lavt

sparsommelig

statarisk

streng

stringent

systematisk

tertefin

tertete

til bunns

til fulle

til gagns

til punkt og prikke

tro

troverdig

ut og inn

utførlig

uttømmende

vakt

vaktsom

varlig

varsom

vidløftig

vørdsam

våken

vørdsam

vøren

à point

årvåken

økonomisk

Meningsgruppe: 2

aktsom
© Wild Wild Web 2012