Synonymer.no

omhandle

Meningsgruppe: 1

anbelange

angå

anskueliggjøre

antyde

avbilde

avtale

bearbeide

behandle

berede

berøre

berøregå ut på

betreffe

bringe

bringe på bane

debattere

demonstrere

diskutere

dreie seg om

dreie seg om drøfte

drøfte

dyrke

fremstille

gjelde

gjengi

gå ut på

gå ut påinnvirke på

ha å gjøre med

handle om

hentyde til

illustrere

implisere

innvirke på

involvere

karakterisere

komme inn på

konferere

male

nevne

omtale

referere til

rulle opp

skildre

skissere

streife

stå i forbindelse med

svarve

treffe

utmale

uttrykke

utveksle meninger

vedkomme

vedrøre

være dominert av

Meningsgruppe: 2

beskrive
© Wild Wild Web 2012